Nyheter

2023 Juni 28

LIVE-förbränning på avfallseldad panna med korrosionsproblem

Förbränning av fasta bränslen, i synnerhet avfall, är en komplex process. Bränslets sammansättning och fukthalt varierar, ofta på ett okontrollerat sätt, vilket påverkar förbränningsprocessen i pannorna. Vetskapen om dessa variationer och hur förbränningen påverkas är kritisk för att kunna lyckas med t.ex. ett Ecotube-projekt i ett senare skede.
Därför finns ett stort värde av att kunna se förbränningsprocessen i olika delar av eldstäderna, detektera flamstråk och flamtoppar mm. Vår egenutvecklade videokamera är ett universalverktyg för att kunna se LIVE-förbränning. Elektroniken ligger smart skyddad i den vattenkylda lansen.
Nu har vi fått en muntlig beställning av LIVE-förbränning från en ny kund i Mellansverige med en avfallseldad panna som har problem med korrosion.
Arbetet kommer att utföras under Q3 och ordervärdet uppgår till 0,1 MSEK.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se