Nyheter

2023 Oktober 22

Uppföljning av BioCCUS-konferensen hos KLIMPO

IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) var värd för BioCCUS (Carbon Capture Utilization and Storage)-konferensen som arrangerades av KLIMPO den 3-4 oktober. KLIMPO är ett forum för Klimatpositivt och Kolsänkor, där influencers, företagare och experter möts. Man verkar för bättre villkor och förutsättningar för klimatpositiva initiativ och kolsänkor genom politiskt påverkansarbete, nätverkande och rådgivning.
Den internationella konferensen var välbesökt med 123 st deltagare inklusive föredragshållarna. Föredragen spände över ett stort område, från olika separationstekniker av koldioxid och lagringsmöjligheter i hav och på land till finansieringslösningar. Den globala huvudlinjen idag är att generera en ren koldioxid från biobränsleeldade pannor, erhålla en biogen eller ”grön” koldioxid. Det finns ett antal olika användningsområden (Utilization) för koldioxiden, t.ex. som råvara vid tillverkning av metanolbränsle eller läskedrycker innan den når sin ändstation och slutförvaras (Storage), företrädesvis i fast form som karbonater i någon porös bergart (t.ex. basalt).
Industrin var välrepresenterad på konferensen, mer förvånande var det stora deltagandet från den finansiella sektorn med representanter från bl.a. Nasdaq. Det handlade alltså mycket om hur den globala omställningen till ett hållbart samhälle med nollutsläpp ska kunna finansieras.

- Det var första gången jag var på en konferens med KLIMPO, men definitivt inte den sista. Här fanns många av våra potentiella kunder på plats och nu håller vi som bäst på att beta av alla kontakter. Samtliga som jag fick tillfälle att presentera vårt nya koncept Ecotube Zero för tyckte tekniken var intressant. Det bådar gott inför vårt fortsatta arbete mot nollutsläpp och stängda skorstenar, berättar VD Ulf Hagström.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se