Nyheter

2024 Juni 27

ECOMB AB (publ): Personer i bolagsledning och bland större aktieägare har lämnat följande besked om teckning i bolagets pågående företrädesemission

Styrelsen för ECOMB AB (publ) ("ECOMB" eller "Bolaget") meddelar idag marknaden om teckningsstatus av personer i bolagets ledning och bland större aktieägare (Topp 10) i bolaget i den pågående företrädesemissionen av aktier. Följande personer har meddelat om att ha tecknat sig i företrädesemissionen;

- VD Ulf Hagström: 2.000.000 st aktier (med företräde, pro-rata) + 2.000.000 st aktier (utan företräde)

- Styrelseordförande Göran Ernstson: 500.000 st aktier (utan företräde)

- Styrelseledamot Eric Norelius: 268.214 st aktier (med företräde, pro-rata)

- Styrelseledamot Angela Wulff: 300.000 st aktier (utan företräde)

- Större ägare Tibia konsult: 8.500.000 st aktier (med företräde)

- Större ägare Björn Andersson: 3.900.000 st aktier (med företräde, pro-rata)

- Större ägare Frank Schill: 1.600.000 st aktier (med företräde, pro-rata)

- Större ägare Jakob Robertsson: 1.085.802 st aktier (med företräde, pro-rata)

- Större ägare Rasmus Palmqvist: 1.020.000 st aktier (med företräde, pro-rata)

- Större ägare Jonas Lindemark: 892.800 st aktier (med företräde, pro-rata)

Syftet med detta meddelande är att informera marknaden om hur inflytelserika personer i Bolagets ledning och inom ägarkretsen valt att teckna aktier, vilket kan påverka investerares beslut om att teckna aktier i den pågående företrädesemissionen. Vid en eventuell överteckning av aktier i företrädesemissionen kan inte en teckning utan företrädesrätt garantera full tilldelning av aktier.

Preliminär tidplan:

2 juli 2024
Teckningsperioden i den pågående Företrädesemissionen avslutas
Omkring den 4 juli 2024
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen


Information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ecomb.se/shareholder.html
samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, https://emission.mangold.se/.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Hagström, VD, ECOMB AB (publ)
+46 70 606 63 33
ulf@ecomb.seOm ECOMB
ECOMB AB (publ) är verksamma inom energi- och miljösektorn och är noterat på Spotlight stock market. ECOMB:s kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, samt det egna Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB kan övergödda sjöar och döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknologi.