Nyheter

2024 Januari 28

Ecotube-projektet i Enköping igång

ECOMB AB vann i november 2023 en offentlig upphandling om förbränningsförbättringar med Ecotube-systemet för den biobränsleeldade pannan på 75 MW hos ENA Energi AB i Enköping. Ordervärdet uppgår till ca 17 MSEK och kontraktet signerades i början av januari 2024.
Projektet har nu startats upp med en organisation från både ECOMB och konsultbolaget Five Star Tech AB, som vi inledde ett samarbete med under 2022. I det inledande skedet handlar arbetet om att teckna kontrakten med underentreprenörerna, få dokumentationshandlingar på plats och starta detaljprojekteringen.
Säkerheter i form av bankgarantier förekommer ofta i den här typen av större entreprenadprojekt. I detta fall har säkerheterna kunnat lösas via kortsiktiga lån från investerare och förbindelser med vår nya bank SEB.

Minskade emissioner av NOx och s.k. ammoniak-slip (oreagerad ammoniak i rökgasen) är viktiga parametrar som kommer förbättras, men även ett minskat luftöverskott (O2-halten i rökgasen). De flesta har nog hört uttrycket ”man ska inte elda för kråkorna” när det gäller t.ex. den öppna spisen. Men det är samma sak som gäller i större kraftverkspannor. En sänkning av O2 i rökgasen med 1 vol- % innebär att rökgasflödet sänks med 5% i biopannan hos ENA, vilket innebär stora värden.

- Vi ser verkligen fram emot detta projekt med stor tillförsikt, sett över alla år vårt 3:e största projekt globalt sett och det allra största i Sverige, meddelar VD Ulf Hagström.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se