Nyheter

2024 Maj 3

Styrelsen i ECOMB AB (publ) beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 9,2 MSEK, villkorat av stämmans efterföljande godkännande

Se pdf-filen nedan för mer information.