Nyheter

2012 Juni 21

Tillväxtverket bidrar till ECOMBs genombrott

ECOMB AB (publ) har fått ett positivt besked från Tillväxtverket om projektbidrag inom programmet DemoMiljö. Tillväxtverkets roll är att stärka regional utveckling och entreprenörskap i Sverige. Bidraget på 1,8 MSEK utgör det maximala projektstödet för ett projekt där ett Mini Ecotube-system skall installeras i en förbränningsanläggning i Kina. Kontraktet för hela projektet är värt ca 5,5 MSEK för ECOMB. Projektet kommer att starta omgående och beräknas vara slutfört under 2013.