Nyheter

2022 September 30

HEES (High Electricity Efficiency from Steam) maximerar elproduktionen

Ingen kan ha undgått nyheterna och missat effekterna av de extrema elpriserna under 2022. Prisökningen jämfört med 2021 och tidigare är på en nivå ingen kunnat föreställa sig. Alla mynt har dock en fram- och baksida. I detta fall har helt nya affärsmöjligheter öppnat sig för ECOMB.

Vår filosofi sen starten har varit att expandera genom att hitta samarbetspartners på den internationella marknaden istället för att sätta upp egna kontor med egen personal. Rätt eller fel, men det är den vägen vi konsekvent valt sen den internationella expansionen startade i England för mer än 20 år sedan. Frankrike har varit vår mest framgångsrika marknad och där har vi flera partners, företrädesvis mindre bolag. Tillsammans med ett av dessa bolag har vi under sommaren/hösten utvecklat det nya konceptet HEES (High Electricity Efficiency from Steam). Det innebär i korthet att man kan få ut mer elektricitet från en given ångmängd. Nästan alla våra kunder i Sverige har ångpannor som eldas med biobränslen eller avfall, kol existerar i princip inte alls och antalet oljepannor minskar för varje år. En ångturbin kan vara ansluten till en eller flera ångpannor, ångan driver en ångturbin som i sin tur driver en elgenerator där elektriciteten alstras. Detta är en mycket gammal teknik i grunden, men som ständigt förfinas. I Sverige finns idag över 150 st ångturbiner i drift, varav ca 50 har en mycket intressant storlek för att applicera HEES. Om den rådande situationen utvecklas åt fel håll, vilket skulle kunna innebära elbrist, kan fler enheter som legat i malpåse åter tas i drift. Generellt ökar elproduktionen med flöde, tryck och temperatur på ångan.
HEES går ut på att optimera hela ångcykeln, dvs maximera dessa parametrar för att öka elproduktionen från en given ångmängd.
Parametrarna analyseras i ett speciellt utvecklat program och ligger sen till grund för den nya inställningen av anläggningen, där även fjärrvärmesystem, ackumulatorer mm ingår.

Med rådande elpriser handlar det om mycket korta pay-off tider för kunderna i liknande referensprojekt i Frankrike och USA. Ofta handlar det om månader och ibland t.o.m. ned till veckor innan kunden får tillbaka sin investering.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se