Nyheter

2022 Februari 14

Både Vättern och världshaven lider av syrebrist - ytterligare bevis på hur illa det är ställt i våra vatten

ECOMB Ocean Recycle AB sjösatte i slutet av november 2021 Demobåten ”Ocean Recycle One” för mobil syresättning av sjöar och hav. De första testerna i Dynestadsjön visade att tekniken fungerade som det var tänkt och att allt tillfört syre kommer sjön tillgodo. Fortsatta projekt förväntas under 2022.

Läs mer om problemen i Vättern och världshaven, klicka på länkarna;

Vättern under ytan
https://www.youtube.com/watch?v=68RUEA67dtw

Klimatförändringarna kväver världshaven
https://climatecrocks.com/2022/02/03/research-ocean-layers-losing-oxygen-due-to-warming/Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se