Nyheter

2022 November 20

ECOMB - föredragshållare på VOK-konferensen 2022

Värme och Kraftföreningen (VOK) är en ideell förening för processindustri, kraftindustri och energiverk. Föreningen engagerar ca 100 medlemsföretag och varje höst anordnas en tvådagars-konferens med fokus på teknik, strategi och utveckling inom energibranschen. I år var ECOMB inbjuden som föredragshållare tillsammans med vår engelska partner RJM. Föredraget handlade om åtgärder för att öka lönsamheten i energiproduktion. Vi fick möjlighet att presentera våra produkter och tjänster för den bredare marknaden. Konferensen var välbesökt och vi knöt nya kontakter med både svenska och utländska energiproducenter.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se