Nyheter

2022 Maj 27

ECOMB lanserar Ecotube Zero - Ingen rök utan med eld!

Under den senaste tiden har larmrapporterna om klimatet avlöst varandra, halten koldioxid, metan och lustgas i atmosfären ökar istället för att minska. Vätgassamhället är samtidigt starkt på väg framåt, lagringen av koldioxid med så kallas CCS (Carbon Capture and Storage)-teknik utvecklas, vilket innebär större, fler och billigare lagringsmöjligheter av infångad koldioxid från förbränningsanläggningar. Värdet på koldioxidutsläppen har de senaste åren ökat från 5 till över 90 €/ton. Omställningen mot ett mer hållbart, energieffektivt och miljösmart samhälle är på frammarsch.
Vi har i tidigare pressmeddelanden kommunicerat att ECOMB ska vara en given del av detta framtida samhälle. Nu har vi kommit fram till en mycket intressant lösning.

Ingen rök med eld - på sikt kan skorstenarna monteras ner!

Ecotube Zero heter vårt nyutvecklade koncept och innebär att all rökgas kan återföras till pannan och då finns i princip inget behov av att ha skorstenen kvar. Utsläppen till atmosfären blir nära noll. Endast en delström av rökgasen avskiljs för slutlagring med CCS-tekniken. Användningen av ren syrgas i förbränningsapplikationer och att återföra rökgaser till pannor är inget nytt, man har testat den s.k. ”Oxyfuel-tekniken” i olika sammanhang - nu tar vi med Ecotube Zero denna bas till nästa nivå. Ecotube Zero är alltså en ny uppfinning inom det färdigutvecklade Ecotube-konceptet, vilket innebär en kort ledtid till färdig kommersiell produkt och en första installation i en kraftverkspanna. Det handlar om att eliminera luftens kväve från förbränningen - ren syrgas tillförs nu pannorna istället för den vanliga förbränningsluften (innehåller 79% kväve). Men ingen konventionell eldstad i världen klarar att ersätta förbränningsluft med ren syrgas, materialproblemen skulle bli oöverstigliga. Därför måste rökgasen, som då innehåller bara koldioxid och vattenånga, återföras till pannan. Det innebär rent kemiskt att koldioxid (CO2) har ersatt kväve (N2) i förbränningen. Våra beräkningar har visat att koldioxidens egenskaper som energibärare i eldstaden t.o.m. är något bättre än kvävets.
Genom ett flertal modifierade Ecotuber - Ecotube Zero - kan sen slutförbränningen ske med minimalt syreöverskott. Det innebär att den avskilda koldioxiden kan hålla en mycket hög renhet, vilket kommer att markant kunna sänka kostnaderna för CCS-tekniken.
Vi kan alltså kombinera ”Vätgassamhället” (i elektrolysören bildas 8 kg syrgas för varje kg vätgas) och CCS-tekniken med hjälp av Ecotube Zero.
En patentansökan för den nya uppfinningen har i dagarna lämnats in.
Vi har under året intensifierat kundkontakterna med tanke på detta, men det är först nu vi kommer att kunna gå ut med en mer fullständig information om det nya konceptet.
Vi förväntar oss följande av den nya tekniken;
- Nära noll-utsläpp av rökgaser till atmosfären, skorstenar kan på sikt monteras ner
- Minimala syreöverskott i gasen inför koldioxidavskiljning med CCS-teknik
- Minskade kostnader för CCS-teknik
- Minimala NOx-utsläpp utan användning av kemikalier som ammoniak och urea
- Dagens marknadspriser på utsläppsrätter för CO2 möjliggör en snabbare introduktion av tekniken med kortare återbetalningstider
- Lika aktuellt för såväl nya som gamla pannorKort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se