Nyheter

2022 Oktober 14

Ny affär för verifiering av potentiella prestandaförbättringar

Många anläggningsägare är idag intresserade av att kunna öka prestanda i sina pannor, inte minst med tanke på den dramatiska ökningen av elpriserna under 2022. Dels handlar det om att kunna öka bränsleeffekten - tillföra mer bränsle med bibehållna eller minskade utsläpp - och dels är det en fråga om att kunna generera mer el från den producerade ångan.
Det första området handlar om förbränningsprocessen - vad som kan förbättras i själva eldstaden, där Ecotube-systemet är det centrala verktyget och som vi nu upplever ett nyvaknat intresse för. Det andra området är relativt nytt för oss och berör det som händer på insidan av pannornas väggtuber, inuti ångrören, ett koncept vi benämnt HEES (High Electricity Efficiency from Steam).
ECOMB är alltså med på båda sidorna av de värmeöverförande ytorna i en panna - med två helt skilda koncept.

Vår nya kund i Mellansverige har en stor biobränsleeldad panna och vill nu gå vidare med att undersöka hur mycket prestanda kan förbättras vid olika pannlaster.
Arbetet kommer att genomföras under Q4 och omfattar bl.a. karteringar av eldstadstemperaturerna, videofilmningar av flambilder och utbredningar i eldstaden och analyser av processdata.
Driftpersonalen kommer att ställa om pannan för att kartlägga förändringarna vid olika effekter och driftförhållanden. Projektet avslutas med en kortfattad rapport. Ordervärdet uppgår till 0,2 MSEK.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se