Nyheter

2022 Oktober 11

Ocean Recycle på SVT Nyheter Småland

I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB arbetar vi med syresättning av övergödda sjöar och hav, en ny patenterad mobil teknik för att med ökad precision tillföra syre där det gör maximal nytta. Målet är att skapa nytt marint liv på dessa döda sjöbottnar.
Den första farkosten Ocean Recycle One sjösattes i Dynestadsjön utanför Gamleby under slutet av 2021. Vi har under hösten med framgång fortsatt våra tester och SVT kom på besök för ett reportage och inslag på SVT Nyheter Småland den 9 oktober, klicka på länken;

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/ny-teknik-ska-syresatta-overgodda-sjoar-och-hav

I samma reportage finns även en film om övergödningens konsekvenser ”Övergödning tömmer sjöar på syre, så funkar det”, klicka på länken;

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sa-har-funkar-overgodningKort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se