Nyheter

2022 December 1

Presentation av Ecotube Zero för HyCoGen hos Stockholm Exergi

RISE (Research Institutes of Sweden) driver sen 2 år tillbaka ett projekt HyCoGen, som analyserar möjligheterna till lönsam vätgasproduktion genom sektorkoppling till fjärrvärme. Sveriges ledande fjärrvärmeleverantörer deltar och projektets budget på 7 MSEK är finansierat av främst Energimyndigheten. Syftet är att visa hur vätgas i ett energisystem kan bli både lönsamt och göra klimatnytta. Projektet har kvalificerat sig på IVA:s (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) lista ”Teknik i mänsklighetens tjänst”.

Stockholm Exergi ligger i frontlinjen när det gäller s.k. negativa utsläpp av koldioxid. Processen benämns BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) där koldioxid utvinns ur rökgasen från biokraftvärmeverket KVV8 i Värtan. Det finns flera olika tekniker för att avskilja koldioxid (normalt 12-18% vid biobränsleeldning) från en rökgas, här har man valt HPC (Hot Potassium Carbonate) av energi- och miljöskäl. Testanläggningen som uppförts med medel från bl.a. Industriklivet har nu varit i drift en längre tid och visat positiva resultat.

EU-kommissionen har valt ut BECCS-projektet för att få stöd från EU:s innovationsfond. Slutgiltigt investeringsbeslut väntas ske under 2023, planen är att en fullskaleanläggning ska stå färdig 2025 och årligen kunna utvinna 800.000 ton koldioxid. Värdet på koldioxiden i kalkylerna ligger på mellan 1500-2000 kr/ton, dvs en årlig affär på 1,2-1,6 miljarder SEK.

ECOMB fick en inbjudan om att presentera Ecotube Zero-konceptet för HyCoGen-gruppens medlemmar under ett möte hos Stockholm Exergi. Budskapet var att belysa kombinationen av vätgasproduktion och BECCS, där syret från en elektrolysör (”restprodukten” vid vätgasproduktionen) utnyttjas vid förbränning av biobränslet. Kvävgasen har då ersatts av recirkulerad koldioxid och tillsammans med Ecotuberna reduceras rökgasvolymerna till CCS-anläggningen med över 80%, vilket i det ultimata fallet leder till att skorstenarna kan stängas ner. Se nedan.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se