Nyheter

2022 Oktober 21

Stärkt IPO för Ecotube Zero

Vi har idag fått klartecken för registreringen av Ecotube Zero som nytt varumärke inom EU.
Ett starkt varumärke får en allt större betydelse i vår kommersiella värld, med en ökad mångfald av produkter och processer. Skyddet gäller under 10 år och kan sen förnyas.
Men det här är bara en liten pusselbit som nu hamnat på plats i våra starka ambitioner att introducera det nya patentsökta konceptet i en Demoanläggning. Det handlar alltså om att i slutänden kunna kapsla in hela förbränningsprocessen och i princip göra skorstenarna helt överflödiga - ”Ingen rök med eld”
Teknikerna för att använda den utvunna koldioxiden från rökgasen till nya bränslen eller andra industriprodukter utvecklas i rask takt. Därför är det inte troligt att merparten av denna CO2 kommer att slutförvaras i geologiska formationer djupt under markytan eller under havsbottnar.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se