Nyheter

2023 Januari 31

LIVE-förbränning - det initiala viktiga steget

Förbränning av fasta bränslen som biobränslen, kol och avfall är en komplex process. Bränslenas sammansättning och fukthalt varierar på ett ibland okontrollerat sätt, vilket påverkar förbränningsprocessen i pannorna. Vetskapen om dessa variationer och hur förbränningen påverkas är kritisk för att kunna lyckas med ett Ecotube-projekt. CFD (Computational Fluid Dynamics) är datorbaserade modellberäkningar som hela tiden utvecklas och förbättras, men det krävs fortfarande stor beräkningskapacitet för att kunna kartlägga alla parametrars påverkan i realtid.
Vi insåg därför redan tidigt att det fanns ett stort värde i att kunna se förbränningen LIVE.
Vår egenutvecklade videokamera har därför blivit ett universalverktyg för att kunna se LIVE- förbränning. Elektroniken ligger smart skyddad i den vattenkylda lansen. Vi kan nu erbjuda kunderna en uppsättning av olika dimensioner för att klara filmning under olika förutsättningar och positioner i eldstäderna. Även kameror med belysning ingår i sortimentet, för att kunna filma i mörka zoner efter själva eldstaden.

Under januari har vi fått beställningar på LIVE-förbränning från 3 olika kunder med fastbränslepannor i Sverige, två som eldar biobränsle och en som eldar avfall. I samtliga fall har det rört sig om kortare, initiala screeningsjobb, vilket historiskt sett inte varit en ovanlig ingång till ett senare Ecotube-projekt. Det totala ordervärdet har uppgått till 0,1 MSEK.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se