Nyheter

2023 November 2

Ny panndiagnos på volatil biobränslemarknad

De flesta anläggningsägare är intresserade av att kunna öka prestanda i sina pannor. Med dagens volatila marknad för biobränslen blir detta särskilt intressant. Långa kontrakt till låga priser på biobränslet är i många fall en utopi, man får ibland helt enkelt elda det som erbjuds.
Minskade emissioner är en annan drivkraft. NOx-utsläppen kostar 50 kr/kg och är alltid intressant att reducera. Kraven på utsläpp av oreagerad ammoniak från ett SNCR (Selective Non Catalytic Reduction)-system, s.k. ammoniak-slip, är jämfört med många länder i Europa förhållandevis milda i Sverige. Där kommer det sannolikt stramas åt i nästa omgång av EU-direktiv.

Intresset för vårt nya koncept Ecotube Zero är också tveklöst stort.
Marknaden för försäljning av koldioxid från pannorna är dock inte riktigt här än, men den är på gång. Därför marknadsför vi nu vårt nya patenterade koncept Ecotube Zero i två steg;

1. Installera ett konventionellt Ecotube-system för att minska NOx, ammoniak-slip, CO, oförbränt mm och öka verkningsgraden. Genomför kampanjer med Ecotube Zero - en förberedelse på nästa steg.

2. Konvertera pannan fullt ut till Ecotube Zero när ni skrivit på ett långtidskontrakt för att sälja koldioxiden, vilket innebär att skorstenen kan stängas ner. En biobränsleeldad panna kommer då per definition att generera minusutsläpp.

Vår nya kund i Svealand har en av de största biobränsleeldade pannorna i landet och vill nu undersöka hur mycket prestanda och utsläpp kan förbättras vid olika pannlaster.
Arbetet kommer att genomföras under Q4 och omfattar bl.a. kartering av eldstadstemperatur, videofilmning av flambild och utbredning i eldstaden och analys av processdata. Driftpersonalen kommer att ställa om pannan för att kartlägga förändringarna vid olika effekter och driftförhållanden. Projektet avslutas med en kortfattad rapport. Ordervärdet uppgår till 0,2 MSEK.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se