Nyheter

2023 Januari 18

ECOMB - Omfattande förstudie till stort massabruk

Vi har idag skrivit kontrakt med en av de allra största globala koncernerna inom massa- och pappersindustrin. Offertarbetet med bl.a. platsbesök på det aktuella bruket och analyser av historiska processdata har pågått under stora delar av 2022. Det handlar ofta om långa ledtider med den här typen av kunder. Men när det väl händer, att vi kommer i mål med ett kontrakt, då ska det ofta gå fort. Tidplanen är tuff även i detta projekt, slutrapporten ska vara klar under Q1.

Syftet med projektet är att ta fram ett tekniskt underlag inför ett beslut om uppgradering av pannan. Nya emissionskrav måste uppfyllas samtidigt som det finns behov av att kunna öka maxlasten och minska minlasten på pannan. Verkningsgraden är en annan viktig parameter. En installation av ett Ecotube-system finns därför redan nu med som ett av alternativen i nästa steg.

Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med vår nya partner Five Star, ett konsultbolag med rötter i Sverige, Finland och Lettland. Tillsammans utgör vi ett starkt och erfaret team inom inte minst massa- och pappersindustrin. Ordervärdet uppgår till 0,8 MSEK.

”Det här kontraktet är verkligen glädjande, ett mer omfattande jobb än normalt under våra förstudier eller panndiagnoser - dessutom till en global storspelare. En riktigt skön start på 2023, meddelar VD Ulf Hagström”Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se