Nyheter

2023 November 24

Stororder till ECOMB

ECOMB AB har idag vunnit en offentlig upphandling och tilldelning om kontrakt för förbränningsförbättrande åtgärder i den biobränsleeldade pannan hos ENA Energi AB i Enköping. Ordervärdet uppgår till ca 17 MSEK och projektet kommer att genomföras under 2024.

De flesta anläggningsägare är intresserade av att kunna öka prestanda i sina pannor. Med dagens volatila marknad för biobränslen blir detta särskilt intressant. Långa kontrakt till låga priser på biobränslet är i många fall en utopi, man får ibland helt enkelt elda det som erbjuds.
Minskade emissioner är en annan drivkraft. NOx-utsläppen kostar 50 kr/kg och är alltid intressant att reducera. Kraven på utsläpp av oreagerad ammoniak från ett SNCR (Selective Non Catalytic Reduction)-system, s.k. ammoniak-slip, är jämfört med många länder i Europa förhållandevis milda i Sverige. Där kommer det sannolikt stramas åt i nästa omgång av EU-direktiv. Alla anläggningsägare vill reducera sina underhållskostnader, ofta är det fråga om stora slitage på utsatta delar i pannorna. Förbättrade möjligheter att kunna köra pannorna på högre effekt och ökad verkningsgrad är andra utomordentligt viktiga parametrar för anläggningsekonomin.
Dessa faktorer har sammantaget legat till grund för att vi med ett Ecotube-system i botten kunde vinna denna upphandling.

”Otroligt skönt att ha tilldelats detta projekt, vilket kommer få stor betydelse för ECOMBs fortsatta utveckling inom den globala energiomställning som nu står för dörren, menar en mycket nöjd VD Ulf Hagström.”Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se