Nyheter

2024 Mars 20

Karlskoga uppgraderar - ny beställning från en av våra första kunder

1998 skrev vi kontrakt med Karlskoga Energi & Miljö om en installation av ett Ecotube-system i den avfallseldade pannan - vår första avfallseldade panna med Ecotuber.
De ursprungliga Ecotuberna i Karlskoga var endast avsedda för tillförsel av förbränningsluft med principen ”stegad lufttillförsel”, men för att komma ner ytterligare ett steg i NOx-utsläpp kompletterades anläggningen 2012 med ett SNCR-system (Selective Non Catalytic Reduction) där ammoniak injiceras i pannan via modifierade Ecotuber. NOx-utsläppen har nu reducerats med nära 70% från ursprungliga nivåer.

- En order från Karlskoga betyder lite extra för mig, Ecotuberna i avfallspannan var min allra första erfarenhet som nyutexaminerad ingenjör, berättar projektledare Magnus Lagerström.

Tillverkningen av komponenterna i uppgraderingsprojektet kommer att starta under våren med planerad leverans i Q2 2024. Ordervärdet uppgår till ca 0,6 MSEK.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se