Nyheter

2024 Januari 7

Ny mindre beställning om fortsatt förstudie till Ocean Recycle

Under 2023 fick vårt dotterbolag ECOMB Ocean Recycle AB en beställning från IVL (Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning) av en mindre förstudie som syftade till att designa ett syresättningssystem till en Östersjövik, som då skulle fungera som en modell av ett större område i Östersjön. Förstudien slutfördes och avrapporterades under Q3 2023.
Syrgasen kan produceras på i princip tre olika sätt;

1. Cryogen teknik, en gammal beprövad process där syre i vätskeform LOX (Liquid Oxygen) bildas, en termisk separation av luftgaserna kväve (kokpunkt -196 C) och syre (-183 C)

2. PSA (Pressure Swing Adsorption)-teknik, en relativt ny men väl etablerad teknik där syrgasen separeras från luft genom växelvisa adsorptioner/desorptioner i parallella kolonner fyllda med adsorptionsmedel, ofta ZMS (zeoliter)

3. Elektrolysörer, en gammal men nyetablerad teknik som växer enormt där syrgasen alstras från vatten genom elektrolys. Men det finns nog ingen potentiell leverantör som ens skulle fundera på att investera i en elektrolysör för att producera syrgas och ”få vätgasen på köpet”, det är precis tvärtom. Med en ökad efterfrågan på vätgas, bl.a. för tillverkning av fossilfritt stål, kommer elektrolysörerna att generera syrgas som biprodukt - 8 kg syrgas per kg vätgas.
Mycket talar därför för att det från havsbaserade vindkraftparker med elektrolysörer kommer genereras enorma mängder syrgas som med fördel kan användas till att syresätta döda bottnar i Östersjön.

Slätbaken (maxdjup 46 m) i Östergötland är en av de Östersjövikar som diskuterats för syresättning. Här finns idag dock inga planer på vätgasproduktion, vilket för ett rent demonstrationsprojekt utesluter elektrolysörer (alt. 3). Det finns en hel del faktorer att ta hänsyn till i valet mellan de båda förstnämnda alternativen, förutom kostnader även fysiska förutsättningar för etablering av en basstation, transporter mm. Tekniken för själva syresättningen bedöms bli DOIS (Direct Oxygen Injection System), dvs samma teknik som vi använt under testerna i Dynestadsjön med farkosten Ocean Recycle One. Beställningen från IVL om fortsatta förstudier av förutsättningarna för ett syresättningsprojekt i t.ex. Slätbaken är ett styrkebesked och projektet kommer nu gå in i en mer detaljerad fas. Det övergripande syftet med ett demonstrationsprojekt är att under 3 års drift kunna verifiera och dokumentera syresättningens påverkan och förbättringar av det marina ekosystemet. Målsättningen är sen att vidareutveckla tekniken med fokus på syresättning av de större djupen i Östersjön, t.ex. Gotlandsdjupet (maxdjup 249 m).Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se