Nyheter

2024 Mars 5

Order till RJM/ECOMB - milstolpe i Kumla

Vår engelska partner RJM har licensrättigheterna att sälja och leverera den amerikanska produkten Impulse Cleaning i Europa. Alldeles nyligen fick man den första beställningen i Europa, till en panna i England och nu är den första affären i Sverige i hamn - till Fortums avfallseldade anläggning i Kumla. Alla pannor som eldas med fasta och vissa flytande bränslen som biobränslen, kol och avfall har mer eller mindre problem med beläggningar på eldstadsväggar och eftereldytor (överhettare, ekonomiser mm). Beläggningarna minskar värmeöverföringen till ångsystemet i en ångpanna, ytorna måste därför rengöras med jämna mellanrum. Sotblåsare som drivs med ånga är den vanligaste rengöringsmetoden, men ångförbrukningen resulterar samtidigt i en lägre verkningsgrad på pannan. Om beläggningarna är särskilt svåra att avlägsna måste man ta till olika sprängningstekniker. Impulse Cleaning innebär att panndelarna istället rengörs med korta, upprepade tryckpulser. Rengöringstekniken kan dessutom komma åt ytor som inte är tillgängliga för vanliga ångsotblåsare, vilket kan resultera i en renare panna som ger en högre verkningsgrad.
Tekniken har visat sig vara framgångsrik i USA, där fler än 350 system installerats, då den är mer effektiv än konventionell rengöring samtidigt som drift- och underhållskostnaderna är lägre.
ECOMB har en mindre del i affären med Fortum, ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK.

- ”En första installation i Sverige med denna nya teknik som löser komplexa beläggningsproblem är inget annat än en milstolpe för ECOMB och samarbetet med RJM, menar försäljningschef David Eriksson.”Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se